SearchSimon.net
zoekopdracht:

Please enter your search phrase in the box above...

Help bij zoeken:

 • Standaard of geavanceerde zoekopdracht:
  Standaard, of "Vrije Text" zoekopdrachten, laten het systeem de zoetermen interpreteren. Hierdoor worden, naast exacte overeenkomsten, ook woorden of zinsdelen met overeenkomstige termen getoond. Bij geavanceerde zoekopdrachten kunt u (Booleaanse) AND, OR en NOT operatoren gebruiken.
 • Genegeerde 'ruis' woorden:
  Dit zijn algemene woorden zoals: een, het, en, de enzovoort. Deze woorden worden genegeerd in de zoekopdracht, tenzij het een geavanceerde (Booleaanse) opdracht betreft.
 • Leestekens:
  Leestekens zoals: ; (puntkomma), : (dubbele punt), . (punt), , (komma) enzovoort, worden genegeerd door de zoekmachine.
 • Speciale tekens:
  Om speciale tekens zoals: &, |, ^, #, @, $, (, ), te gebruiken in een zoekopdracht, kunt u ze insluiten tussen aanhalingstekens (?).
 • Hoofdletters:
  De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig. De zoekopdracht "Procedure" zal dezelfde resultaten geven als "PrOcEdUrE".
 • Trefwoorden zoeken:
  De zoekopdracht procedure onderhoud, zal alle documenten weergeven met de woorden "procedure" en "onderhoud". Dit type zoekopdracht is hetzelfde als de Booleaanse opdracht "procedure" AND "onderhoud".
 • Zinsdelen:
  De zoekopdracht "procedure onderhoud" zal alleen documenten weergeven met zinsdeel "procedure onderhoud". Let op de aanhalingstekens in de zoekopdracht.
 • Booleaanse zoekopdrachten:
  De zoekopdracht, procedure AND NOT onderhoud zal documenten weergeven met het woord "procedure" maar waarin niet het woord "onderhoud" voorkomt. De zoekopdracht, procedure AND onderhoud zal documenten weergeven met de woorden "procedure" en "onderhoud". De zoekopdracht, procedure OR onderhoud zal alle documenten weergeven met de woorden "procedure" en ook alle documenten met het woord "onderhoud". Ze hoeven dus niet allebei in hetzelfde document voor te komen.
 • Wildcards:
  De zoekopdracht man* zal alle documenten weergeven met "man" als onderdeel van een woord, b.v. "mannelijk", "mankracht" enzovoort.